Een hoorcollege vervangen

Het academisch onderwijs is voor een groot deel ingericht voor het geven van hoorcolleges. Daarnaast spelen werkgroepen en practica natuurlijk een belangrijke rol. Wanneer we een hoorcollege willen vervangen voor een remote teaching activiteit, zijn er twee opties mogelijk:

 1. Het hoorcollege digitaliseren

 2. Het hoorcollege vervangen met activiteiten die dezelfde doelen kunnen behalen


In het maken van keuzes is het belangrijk om de volgende punten mee te nemen in de overweging:

 • Wat is het doel van het college?

 • Zijn er meer of minder dan 100 studenten tegelijk aanwezig bij het hoorcollege?

 • Is er interactie nodig tijdens alle onderdelen van het college? Zo ja, is het essentieel dat dit synchrone/gelijktijdige interactie is?

 • Is het essentieel dat de kennisoverdracht door middel van een college gebeurd, of zijn er andere formats mogelijk?

De antwoorden op deze vragen zullen mede bepalen welk format het meest geschikt is als vervanging van het huidige hoorcollege. Het belangrijkste is dat het hoorcollege niet één-op-één wordt gekopieerd naar de digitale wereld.

Eerste overwegingen

 1. Voorkom het één-op-één digitaliseren van het hoorcollege

 2. Inkorten van tijdsduur is aan te raden

 3. Mogelijkheid tot het bereiken van grote groepen

 4. Interactie en zenden wisselen elkaar af

 5. Opnemen en terugkijken mogelijk


Opties 

Hoewel er talloze formats, opties en combinaties mogelijk zijn, zullen we hier een aantal opties behandelen die ofwel reeds binnen de universiteit beschikbaar zijn, ofwel weinig voorbereidingstijd vereisen.

 • Flipped classroom 
  Door gebruik te maken van het flipped classroom principe, kan ervoor worden gezorgd dat de “gezamenlijke tijd” online van grotere toegevoegde waarde is. Studenten doen zelfstandig kennis op en tijdens bijvoorbeeld een online werkgroep of een vorm van collaboratief leren wordt deze kennis toegepast. Zo is het hoorcollege niet langer het zwaartepunt van het programma.

 • Vragenuurtje 
  Een vragenuurtje kan ter vervanging van een responsiecollege of als aanvulling op een flipped classroom of video worden ingezet. Tijdens een vragenuur kunnen studenten in een online omgeving (zoals Kaltura Liveroom) inloggen en hun vragen stellen. Bij grote groepen kunnen vragen vooraf worden verzameld.

 • Kennisclips 
  Kennisclips zijn video’s waarom een bepaald concept of een theorie worden uitgelegd. Deze clips kan je zelf opnemen met behulp van de video toolkit, maar het is zeker aan te raden om op zoek te gaan naar bestaand materiaal op bijvoorbeeld Coursera, Futurelearn of YouTube. Deze clips kan je in toekomstig campusonderwijs ook nog gebruiken.

 • Live webinar 
  Het is mogelijk om een hoorcollege met maximaal 100 studenten online na te bootsen met behulp van Kaltura Liveroom. Een webinar biedt onder andere de mogelijkheid om interactie met studenten te hebben, in kleinere groepen te werken en een presentatie te geven. De webinar kan worden opgenomen.

 • Hoorcollege opnemen
  Wanneer er meer dan 100 studenten de inhoud van een hoorcollege moeten volgen kan er voor gekozen worden voor een weblecture door een hoorcollege op te nemen.

Overwegingen en onderwijskundige implementaties 

 • Een belangrijk element om te overwegen is de lengte van het college. De gebruikelijke twee keer 45 minuten zijn te lang om online vol te maken. Splitsen en/of inkorten is aan te raden.

 • Omdat het in een online setting moeilijker is om focus te behouden (voor zowel student als docent), is het aan te raden om het verschillende formats en activiteiten te gebruiken ter afwisseling.

 • In alle gevallen waar synchrone communicatie plaatsvindt, is het aan te raden om iemand verantwoordelijk te maken voor het modereren van de gesprekken en discussies.

 • Een webinar biedt veel mogelijkheden en voordelen, maar houd er rekening mee dat dit een complexe technologie is die veel van zowel hardware als de internetverbinding kan vragen.

 • Het PowerPoint template onderaan deze pagina kan worden gebruikt om instructies over het gebruik van de Kaltura tijdens het hoorcollege met studenten te delen.


  Gerelateerde tools

Tools ondersteund door Leiden University

Kaltura Liveroom

Kaltura Capture

Overige tools

Maak een schermopname

Maak een audio opname of een podcast

Neem een powerpoint presentatie op


Check de huidige status van Kaltura Live Room via https://status.kaltura.com/