Een werkgroep vervangen

Interactieve werkgroepen of werkcolleges zijn een belangrijk onderdeel van academisch onderwijs. Het is dus belangrijk dat de doelen die normaal in de werkgroepen behaald worden, ook in een remote teaching setting aan de orde komen. 

Een werkgroep bevat actieve werkvormen en interactie. Dit kan gebeuren in kleine groepen of plenair, beide vormen zijn online na te bootsen. 

Eerste overwegingen 

 • Groepen tot maximaal 20 studenten

 • Interactieve werkvormen zijn essentieel

 • Online samenwerking is een belangrijk onderdeel

 • Voorbereidingstijd varieert


Opties

Er zijn verschillende opties om online interactie en samenwerking te faciliteren. Hieronder worden er een aantal besproken die al bekend zijn binnen Universiteit Leiden of die weinig voorbereiding vragen. Je hoeft er natuurlijk niet voor te kiezen om het format één-op-één over te nemen, soms biedt een (combinatie van) ander(e) format(s) een goede oplossing.

 • Een digitale werkgroep
  Met behulp van Kaltura Live Room kunnen er digitale werkgroepen worden opgezet. Studenten kunnen dan in kleinere groepen aan de slag om samen vraagstukken te bespreken of aan opdrachten te werken.

 • Een discussie
  Academische discussies kunnen live gevoerd worden, maar ook in tekst. Hiervoor kan bijvoorbeeld een forum of een chat worden ingezet. Denk er wel aan dat de discussie gemodereerd moet worden, net als in het echt zou gebeuren. Bekijk dit artikel voor meer over het organiseren van online discussies.

 • Een collaboratief product
  Door studenten te laten werken aan een gezamenlijk eindproduct waar andere studenten van kunnen leren, kunnen kennis en kunde worden toegepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een podcast, adviesrapport of een kennisclip. Het is belangrijk dat hierbij de begeleiding plaatsvindt die anders in een werkgroep had plaatsgevonden. Bekijk dit artikel voor meer over samenwerkend leren.

Naast de bovenstaande punten zijn er nog vele andere formats te vinden die onderdelen van een werkgroep kunnen overnemen.


Overwegingen en onderwijskundige implementaties 

 1. Overweeg de groepsgrootte
  Hoewel het in een offline setting makkelijk is om verschillende groepen tegelijk te laten werken en te begeleiden, is dit online niet aan te raden. Wil je groepswerk begeleiden, creëer dan een timeslot per groep.

 2. Combineer formats
  Het zal in veel gevallen moeilijk zijn om alle gestelde doelen of bedachte werkvormen te behalen binnen één format. Aarzel niet om verschillende formaten te combineren: zolang hier duidelijk over gecommuniceerd wordt hoeft dit niet tot verwarring te leiden.

Relevante tools