Modelleren en simulaties: serious games

Modelleren en simulaties, zowel als wiskundig model of gebaseerd op een scenario rollenspel, kunnen worden gebruikt als het oefenen of experimenteren in real life onmogelijk of onpraktisch is. Het lijkt veel op een spel (homo ludens) en dikwijls worden ook dezelfde systemen en termen gebruikt. Professionele rollen en vaardigheden kunnen worden geoefend, zoals coach, advocaat of dokter. 

Voorbeelden van het toepassen op de Universiteit Leiden zijn Digitale Archeologie: modelleren van verspreiding van Neanderthalers of het nabouwen van de Limes in MineCraft, Moot Court, Model UN Security Council, of het Observeren dementie in patiënten in VR.

In een rollenspel simulatie zal de verhalenverteller een leerervaring maken in een beschreven, beperkte, omgeving, met een thema dat een einddoel heeft dat in een beperkte tijd moet worden bereikt. Deelnemers hebben ieder een eigen rol met verantwoordelijkheden en moeten samen kleine taken uitvoeren of puzzels oplossen. Naast de professionele rollen worden ook algemene academische vaardigheden als communicatie, sociale vaardigheden en leiderschapsvaardigheden getraind.


Eerste overwegingen

 1. Met name geschikt voor kleinere tot middelgrote  groepen zodat elke deelnemer impact heeft op het verhaal en het succes van het team.

 2. Scenario, beslisboom en beschrijving van de omgeving vergen voorbereidingstijd.

 3. Maak duidelijke spelregels.

 4. De verhalenverteller heeft altijd gelijk over wat de impact van acties op de gevolgen voor het verhaal zijn. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.


Opties

Het lijkt een hele uitdaging om simulaties naar een een online omgeving te verplaatsen, maar dit kan met relatief makkelijke technologische oplossingen. Na afloop reflecteren studenten met de docent wat de cruciale lessen zijn die uit de leerervaring komen. Cijfers kunnen worden gebaseerd op zowel participatie als inzicht achteraf. 

 • Gesprekssimulatie (1-op-1) - (a)synchronoon
  Telefoon, chat of video gesprekken, waarbij deelnemer en docent/acteur in hun rol blijven, een vrij intensieve directe leerervaring. Er zouden ook nog enkele deelnemers mee kunnen kijken en reflecteren op wat er gebeurde.
 • Team Spel - grote groep - synchroon
  Verschillende kleinere teams gaan gelijktijdig door hetzelfde scenario. Elk team heeft dezelfde rollen en krijgt regelmatig nieuwe informatie over het verloop van het scenario. Bijvoorbeeld een rechtbank waar elke 15 minuten nieuwe informatie wordt gepresenteerd, een crisissimulatie met een update elk uur of een fictief consultancy opdracht waarbij elke week een nieuwe fictieve briefing gegeven wordt.

 • Serious games (2-20) - (a)synchronoon 

  • Play by Forum - Per beurt, kan een tijd duren om tot het einddoel te komen, met na elke beurt (als alle deelnemers hun acties beschreven hebben) een update wat de consequenties van alle acties bij elkaar zijn, plus vervolg informatie over nieuwe ontwikkelingen. 

  • Play by Email - Per beurt, kan een tijd duren om tot het einddoel te komen, met na elke beurt (als alle deelnemers hun acties beschreven hebben) een update wat de consequenties van alle acties bij elkaar zijn, plus vervolg informatie over nieuwe ontwikkelingen.

  • Play by Chat or Video conferencing(synchronous), - Net als een simulatie op campus met eventueel gebruikmaking van extra media, heel intensief. 

  • Play in a Virtual World (synchronous) - gebruik van een bestaande virtuele wereld, of maak je eigen. Audio chat kan een goede toevoeging zijn.

 • Analyse bestaand bronmateriaal - (a)synchronous
  Vraag aan studenten om een video, dagboek of historische toespraak te analyseren, en vraag ze wat hun vervolgstappen zouden zijn in deze historische context als zij adviseur waren van een bekend persoon, of een notitie te schrijven gebaseerd op deze historische context. Schrijf bijvoorbeeld de toespraak van de minister president bij een crisis.


Overwegingen en onderwijskundige implementatie

 • Maak het makkelijk en toegankelijk
  Start met de minst technische oplossing, en gebruik de middelen die je studenten al hebben en kennen. Je kan altijd meer technologie toevoegen als dat nodig blijkt.

 • Maak een omgevingsbeschrijving met spelregels in een document
  Wat is de context? Wat zijn de beschikbare rollen? Wat wordt er verwacht van elke rol? Wat zijn de spelregels? Hoe gaan de rollen met elkaar interacteren? Wat zijn de beperkingen? Wat is het einddoel? Hoe gaat de verhalenverteller beslissingen maken over wat de impact is op het verhaal?

 • Laat studenten hun bijdrage personaliseren en hun fantasie de vrije loop laten wat betreft hun rol.
  Denk aan persoonlijke plaatjes, een citaat in hun handtekening etc. Personaliseren zal de betrokkenheid van de studenten vergroten.


Relevante links en extra informatie 


Relevante tools